Więcej praw dla klientów banków

Więcej praw dla klientów banków

Zwiększenie praw klientów banków przed konsekwencjami złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji – przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w przepisach.

Obecnie Prawo bankowe nie reguluje obowiązków informacyjnych banku oraz przedsiębiorców wobec konsumentów, jak również ich zakresu w kwestii składania pisemnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji gdy nie zostali we właściwy sposób poinformowani o skutkach jego złożenia. Także przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) nie obligują sądu do sprawdzenia czy bank dopełnił obowiązków informacyjnych wobec dłużnika oraz w jaki sposób to uczynił. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnego sąd sprawdza tylko, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

 

Co się zmieni?

Złożony w Sejmie projekt zmian w Prawie bankowym przewiduje, że przed podpisaniem umowy bank będzie musiał zamieścić w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji pouczenia na temat skutków jego złożenia. Bank będzie musiał również poinformować dłużnika o tym, że wystąpi do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

 

Modyfikacja procedury przed sądem

Projekt przewiduje też zmiany w kpc w zakresie procedury nadania przez sąd klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Obecne przepisy nakładają na sąd jedynie obowiązek ustalenia, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Projekt nowelizacji nakłada na sąd obowiązek dodatkowego sprawdzenia, czy bank dopełnił wobec dłużnika obowiązków informacyjnych, związanych z podpisaną umową oraz konsekwencji poddania się egzekucji bankowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Obecne przepisy nie przewidują doręczenia dłużnikowi przez sąd postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Dłużnik ma prawo do wniesienia zażalenia dopiero, gdy o wszczęciu egzekucji zawiadomi go komornik. Projekt wprowadza dla dłużnika bankowego tytułu egzekucyjnego, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności prawo do wniesienia zażalenia po doręczeniu przez sąd postanowienia w tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *