Unijne dotacje do 2 mln zł w ramach B2B

Unijne dotacje do 2 mln zł w ramach B2B

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznowi wkrótce nabór wniosków o dofinansowanie e-biznesu. Firmy mogą otrzymać pomoc w granicach do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków rozpocznie się na początku przyszłego roku. PARP zaplanowała w 2012 r uruchomić aż trzy konkursy aplikowania o dofinansowanie na realizację projektów w ramach w ramach działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Zważając na trudności ze stworzeniem innowacyjnego projektu, już teraz przedsiębiorcy powinni zacząć tworzyć biznesplan i opis przedsięwzięcia – B2B. Wsparcie jest proponowane w formie zaliczek i refundacji wydatków.

Biznesplan przedsięwzięcia w ramach B2B jest w zasadzie trudny, okres aplikowania o wsparcie jest bardzo krótki, wynosi z reguły tylko miesiąc. Na dotacje tego typu PARP po porozumieniu z UE planuje wydać w każdym z trzech konkursów po około 200 mln zł. Kwota nie jest spora, a działanie cieszy się dużym powodzeniem wśród niewielkich przedsiębiorstw.

Uwaga!

Wnioskodawca może otrzymać od 20 tys zł do 2 mln zł na jeden projekt, nie więcej jednak niż 85 proc. wydatków.

Wsparcie na działania internetowe

W ramach działania 8.2 PO IG dotacje mogą otrzymać firmy, które stworzyły projekty polegające na wdrażaniu elektronicznego biznesu B2B. Przedsięwzięcia mogą być dofinansowane maksymalnie przez okres 2 lat.

Dotacje są oferowane firmom, które planują rozwój współpracy albo ich rozpoczęcie w oparciu o własne już istniejące systemy internetowe, głównie poprzez ich dostosowanie do systemów innych przedsiębiorców, z którymi kooperują ciągle lub sporadycznie.

Celem każdego projektu musi być umożliwienie informatyzacji wymiany informacji finansowych, handlowych i ekonomicznych pomiędzy systemami informatycznymi kooperujących przedsiębiorstw.

– Działanie 8.2 PO IG cieszy się zawsze dość dużym zainteresowaniem wśród firm. Wsparciem w ramach tego działania zainteresowane są głównie firmy, które osiągnęły już pewien poziom dojrzałości w rozwoju, posiadające trwałe, wieloletnie relacje biznesowe z innymi przedsiębiorcami twierdzi Miłosz Marczuk z PARP.

Duży odsiew

Prawie połowa wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG działanie 8.2 jest odrzucanych. Powodem takiej sytuacji są nierealne cele wnioskowanego projektu, niedające się osiągnąć w praktyce założenia i cele przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz brak zgodności celów z założeniami PO IG. Wnioskodawca więc przed przesłaniem wniosku i projektu powinien przeanalizować dokładnie opis unijnego programu pomocowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *