Dotacje na innowacje – wprowadź produkt na rynek za unijne pieniądze

Dotacje na innowacje – wprowadź produkt na rynek za unijne pieniądze

Bardzo korzystnym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstwa są dotacje unijne. Jednym ze znaczących obszarów wsparcia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych, a następnie inwestycje niezbędne do wdrożenia ich wyników.

Uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) nie jest takie trudne, jak się często wydaje, choć cały proces od zainteresowania się przedsiębiorcy funduszami do otrzymania refundacji poniesionych kosztów jest raczej długotrwały. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość i korzystać z pomocy, jaką oferuje nam UE.

Aby zwiększyć własne szanse na pozyskanie dotacji, warto popatrzeć, jak to robią inni. Przykładem sukcesu w tej dziedzinie jest firma Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,67 mln zł z Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Środki z dotacji zostaną wykorzystane na pokrycie części kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych, a także zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego, innowacyjnego radaru kablowego. Radar pozwoli tworzyć systemy obserwacyjne pracujące nie tylko lokalnie, ale również na bardzo duże odległości, o promieniu nawet dziesiątków kilometrów. Technologia ta może być zastosowana do ochrony dużych obiektów czy obszarów. Realizacja projektu ma pomóc firmie Autocomp Management Sp. z o.o. w zdobyciu pozycji lidera na rosnącym rynku nowoczesnych systemów ochrony, skierowanych do klientów instytucjonalnych, biznesowych oraz konsumentów indywidualnych.


Działanie 1.4-4.1 PO IG

Działanie 1.4-4.1 PO IG jest skierowane do przedsiębiorstw, zarówno małych, średnich jak i dużych, które chcą:

    • wykonać prace badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania i/lub udoskonalenia produktu/usługi, a następnie,
    • zrealizować inwestycję, której celem jest wdrożenie nowych i/lub udoskonalonych produktów/usług na rynku.

Działanie 1.4-4.1 przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy założyć przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (Działanie 1.4). W drugim etapie projektu wnioskodawca powinien wdrożyć wyniki części badawczej projektu w swoim przedsiębiorstwie (Działanie 4.1).

 

Uwaga!

Projekt musi składać się z 2 etapów. Najpierw należy przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe, a następnie wdrożyć ich wyniki w swoim przedsiębiorstwie.

Zachowanie kolejności realizacji obu etapów jest konieczne i podlega ocenie w oparciu o kryteria określone w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji, w ramach PO IG. Należy podkreślić, że w przypadku, gdy przedsiębiorca stwierdzi, że powinien udoskonalić produkt przeznaczony do wdrożenia, może tego dokonać na etapie wdrożeniowym. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu muszą być zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu, a omawiane modyfikacje nie mogą mieć charakteru zadań z zakresu prac rozwojowych.

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, może prowadzić prace samodzielnie (jeśli ma wystarczający potencjał) lub zlecić ich realizację podmiotom zewnętrznym. Oba podejścia dają możliwość uzyskania wsparcia w ramach działania. Warto zauważyć, że w tym przypadku koszty zakupu usług badawczych od zagranicznej jednostki również są uznawane za kwalifikowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *